اشتغال و توسعه

خدمات این سایت در راستای کسب و کار و توسعه اشتغال است. از این رو هرگونه فعالیت در حوزه تجارت پول ممنوع می باشد.

نظام مالی

مجموعه اعضا و فعالان وابسته تحت مقررات مالی و بانکی کشورها بوده و شرکت در این حوزه ساختارهای نظارتی و کنترلی آن را پیش بینی کرده است.

نظام حقوقی

رعایت حقوق و قوانین رایج هر کشور به صورت مستقل برای اعضا و فعالان وابسته الزامی است و شرکت ناظر بر آن خواهد بود.

نیروی انسانی

به منظور احترام به حقوق اصلی نیروی انسانی، کلیه کسب و کارهای ایجاد شده موظف به رعایت قانون کار وابسته به کشور محل فعالیت هستند.

آموزش

به منظور حمایت مناسب از کسب و کارها، هریک از فعالان و اعضای وابسته تحت پوشش نظام مشاوره و آموزش کسب و کار می باشند.

نظام بیمه

هریک از شاغلان و فعالان وابسته ایرانی در داخل و یا خارج از کشور حق دارند که از پوشش های بیمه ای مستقل شرکت بهره مند شوند.

انحصارگرایی

این سایت متعلق به همه اشخاص حقیقی و یا حقوقی می باشد. از این رو هرگونه مطالبه گرایی انحصاری و مافیایی ممنوع می باشد.

استقلال

این سایت و فعالان وابسته هیچگونه وابستگی سیاسی و جناحی به هیج یک از کشورها ندارد و صرفا تمرکز آنها به صورت مستقل بر روی کسب و کار می باشد.

حقوق فردی

هرشخص با هر ملیت، فرهنگ و سلیقه حق دارد که فعالیت اقتصادی سالم و مولد داشته باشد. احترام به حقوق فردی و گروهی در مجموعه الزامی است.

بازدیدها: 47


× تماس با پشتیبان سایت