سرمایه گذاری در بخش اجاره واحدهای توریستی

در این بخش متقاضیان سرمایه گذاری می توانند واحدهای مسکونی در ترکیه را با سرمایه خود اجاره کنند و جهت استفاده گردشگری در اختیار شرکت آریاکینگ قرار دهند. سرمایه گذاران به شرکت وکالت می دهند تا راسا اقدام به جذب توریست، اسکان در واحد مسکونی و تسویه حساب مالی با سرمایه گذار نماید.

حداقل سرمایه مورد نیاز به ازای هر واحد مسکونی: 40 میلیون تومان

درآمد ماهانه: 1000 لیر

تعهد بازگشت اصل سرمایه: ارزی

عقد قرارداد و وکالت کاری در دفاتر ثبت اسناد رسمی و به صورت نوتر

حضور متقاضی سرمایه گذاری یا نماینده رسمی وی در محل شرکت الزامی است.

ضمانت امنیت سرمایه

عقد قرارداد اجاره واحد مسکونی به نام سرمایه گذار

تعهد پرداخت شرکت نسبت به بازگشت اصل سرمایه

بازدیدها: 24


× تماس با پشتیبان سایت